vilkår

 Salgsbetingelser
 Generelt
 Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) gjennom walberg-selskapsmat.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.  Salgsbetingelsene og annen informasjon er bare tilgjengelig på norsk.
 Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpslovenangrerettlovenmarkedsføringslovenpersonopplysningslovene-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks e.l.

 1. Parter
 Selger er: Walberg Selskapsmat AS, Myravegen 43, 7510 Skatval, registrert i Brønnøysund-registeret med org.nr.: NO 925 814 164 MVA, telefon: 918 43 187 , e-post: selskapsmat@walberg.no og blir i det følgende benevnt «vi» eller «oss». Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt «du», «deg», «din» eller «ditt».»
  
 2. Bestillings- og avtaleprosess
 Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
 Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt og det ikke foreligger åpenbar feilprising fra vår side. 

 3. Opplysninger gitt i nettbutikken
 Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
 Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utgått. Ved utgåttsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.
 Bestilling av utvalgte produkter er bindene da disse produseres på bestilling.

 4. Priser
 Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling. Walberg Selskapsmat tar forbehold om feilprising.

 5. Betaling
 Kjøpesummen gjøres opp ved kredittkort (Visa/Mastercard/American Express) eller VIPPS 
 Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering.
 Kortet blir belastet når ordren er klar for utsendelse. Gjelder ordren «Bestillingsvare» blir kortet belastet når ordrebekreftelse er sendt ut.

 6. Levering og forsinkelse
 Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen.
 Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.
 Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
 Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatningsvare eller heve avtalen. Ordre betalt med Visa eller Mastercard, kan ikke splittes, de må sendes komplette når alle varene har kommet på lager.

 7. Undersøkelse av produktene
 Etter at du har mottatt produktene er du pliktig, så snart du har anledning til det, til å undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

 8. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)
 Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatningsvare eller kjøpet i, i siste instans, blir hevet. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse.
 
 9. Garanti
 Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. 

 10. Angrerett
 Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester.  
 Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).
 Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet (jf. Angrerettloven § 5, punkt a).
 For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og stand som du mottok den.
 Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg.
 Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss.
 Produktet sendes tilbake til oss inkludert originalt emballasje og manualer sammen med angrerett-skjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

 11. Personopplysninger
 Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.
 I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem.
 Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:
 du har samtykket i   utleveringen, eller
 når det er nødvendig for at   vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
 i lovbestemte tilfelle. 
 Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via Kontaktskjema.

 12. Tvister
 Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.
 
Frakt og levering
 Kommer 

 Levering
 Walberg Selskapsmat tilbyr følgende leveringsalternativ:
 Henting i butikk.
 Henting i produksjonslokaler.
 Levering med posten. 
 
Pakkesporing/ hvor er pakken?
 Når varene er klargjort for utsendelse fra vårt lager sender vi deg en leveringsbekreftelse på e-post til oppgitt adresse. Da leverings- bekreftelsen sendes før transportøren henter varene hos oss kan det ta noen timer før pakken kan spores.
 For å spore forsendelsen din han du benytte «pakkesporing» direkte fra din ordrehistorikk.
 
Pakker som ikke hentes
 For pakker som ikke hentes debiterer Walberg Selskapsmat kunden en avgift som tilsvarer kostnadene for returfrakt og håndtering.
 
Leveringstid
 Varer som er bestilt sendes så raskt som mulig, og senest innen 2-3 virkedager.